Bæredygtighed på MC

For mere end tre årtier siden var MC-Bauchemie en af de første virksomheder i den byggekemiske industri, der indførte et miljøstyringssystem. Siden da har vi forfulgt målet om løbende at forbedre vores materiale- og energieffektivitet og reducere vores emissioner og affald med en række miljøprogrammer. Ved at arbejde i adskillige forskningsprojekter samt med udviklingen af innovative produkter og produktsystemer har vi gentagne gange bevist, især i nyere tid, hvordan bæredygtige løsninger kan gå fra teori til praksis. På den måde sparer vi ikke kun miljø, klima og ressourcer, men bidrager også til en bæredygtig udvikling.

En mulighed for bæredygtig forretningsvækst

"Vi udvikler morgendagens teknologi i dag." Det har været vores credo i mange årtier. Vores seneste innovationer, Earth Friendly Concrete (EFC) og den klimavenlige fliseklæber Botagreen, beviser, at dette motto også gælder for os, når det drejer sig om bæredygtighed. Vi opfatter ikke ressourcebesparende tiltag som en byrde eller som en læbestift, men snarere som en mulighed for bæredygtig virksomhedsvækst.

Nicolaus Müller, administrerende direktør for MC-Bauchemie

MC-medarbejdere for mere bæredygtighed

 • Michael Schilf

  "Bæredygtighed i produktionen er både en pligt og et valg! I overensstemmelse med DIN ISO 14001- og EMAS-certificeringen har vi forpligtet os til at gøre processer som planlægning og design af produktionslinjer effektive og bæredygtige. Dette omfatter også ansvarlig brug af ressourcer som elektricitet, gas, vand og råmaterialer. For eksempel returnerer vi også gamle varer til produktionscyklussen for at reducere spild. Vi sikrer dette gennem målrettet overvågning og cyklisk auditering af vores produktionssteder."

  Michael Schilf, Director Operations & Environmental Management

 • Karsten Koppe

  "Bæredygtighed er et centralt emne for os - og det bliver stadig vigtigere. Vi forsker i innovationer inden for 3D-betonprint, cementfrie materialer, aktivering af sekundære råmaterialer og også genbrug af opgravede materialer og nedrivningsmaterialer. Disse emner er lige så vigtige som den ressourcebesparende brug af betontilsætningsstoffer i alle vores formuleringer."

  Dr. Karsten Koppe, Head of Laboratory mineralic materials

 • Carsten Striepecke

  "I mange år har vi nu brugt en flåde af køretøjer, der opfylder den aktuelt bedste Euro VI-emissionsklasse. Derudover arbejder vi konstant som et team på at reducere vores emissioner yderligere, f.eks. ved at flytte transporter til jernbane eller forbedre energibalancen i vores højlagre."

  Carsten Striepecke, Director Logistics

Hvad vi har opnået indtil nu

Nyheder

 • Klimavenlig beton - en vigtig byggesten for fremtiden

  Bæredygtigt effektive koncepter bliver mere og mere efterspurgte verden over som et middel til at afbøde klimaforandringerne, også inden for byggeriet. Klimavenlig beton kan i høj grad være med til at forbedre hele industriens CO2-fodaftryk.

 • Energirevolution: vindmøller - kraftfulde, effektive, bæredygtige

  Vindkraft bærer fortsat vores håb om klimaneutral energiproduktion. MC-Bauchemie tilbyder en bred vifte af højtydende produkter og innovative systemer til fremstilling, installation, beskyttelse og renovering af de tilhørende turbinekonstruktioner.

 • Fremme af bæredygtig udvikling i Ghanas byggesektor

  MC-Bauchemie er involveret i det tysk-ghanesiske INFRACOST-projekt, som er finansieret af det tyske forbundsministerium for uddannelse og forskning (BMBF) som en del af "CLIENT II"-initiativet.

Bæredygtighedsmærker

 • ISO 14001

  MC-Bauchemie er certificeret i henhold til den internationale miljøledelsesstandard ISO 14001. Den fastsætter globalt anerkendte krav til et miljøledelsessystem og er en del af en familie af standarder, der omfatter adskillige andre koder, der dækker forskellige områder af miljøledelse.

 • EMAS certifikat

  Hvert år i mere end to årtier har MC frivilligt deltaget i en EMAS-økoaudit udviklet af EU af en EMAS-akkrediteret miljøverifikator, og resultaterne er derefter blevet offentliggjort i en miljøredegørelse.

 • Økologisk segl

  MC "Bio"-segl findes på vores Ortolan Bio slipmidler samt nogle af Ortolan Basic, Classic og Extra-serierne, som opfylder de højeste miljøstandarder og de tilhørende DGNB-kriterier.

 • CLIENT II

  Gennem sit finansieringsinitiativ "CLIENT II - International Partnerships for Sustainable Innovation" støtter Forbundsministeriet for Uddannelse og Forskning (BMBF) efterspørgselsorienteret forskningssamarbejde med udvalgte vækst- og udviklingslande, såsom det tysk-ghanesiske projekt INFRACOST, hvor MC-Bauchemie er involveret.

 • Klimaneutral

  MC kompenserer for den CO2-udledning, der uundgåeligt opstår som følge af trykningen af MC aktiv, ved at støtte et klimabeskyttelsesprojekt, der er anerkendt af ClimatePartner. ClimatePartner-mærket er en garanti for, at vores magasin er klimaneutralt. Desuden trykkes MC aktiv på papir fra FSC-certificeret bæredygtigt skovbrug.

Miljø og klimabeskyttelse

Miljø- og klimabeskyttelse har altid været en høj prioritet hos MC-Bauchemie. Vores mål er løbende at forbedre kvaliteten af vores produktion og produkter samt miljøpræstationen, arbejdssikkerheden og sundhedsbeskyttelsen på den ene side og rentabiliteten i vores virksomhedsgruppe på den anden side. Kvalitets- og miljøstyringssystemer er fast integreret i vores virksomhedsorganisation.

 

Vi har været en af de første kemiske virksomheder i Tyskland, der blev auditeret og certificeret i henhold til både ISO 9001 og ISO 14001 kvalitetsstyringsstandarder. I den forbindelse har vi i næsten 30 år frivilligt forpligtet os til hvert år at deltage i en EMAS-økoaudit udført af en EMAS-miljøverifikator og offentliggøre resultaterne, herunder vores miljømål, i en miljøredegørelse. Takket være vores interne kvalitets- og miljøstyring og regelmæssige interne revisioner er vi i stand til løbende at overvåge vores miljøbeskyttelsesforanstaltninger og justere dem, hvis det er nødvendigt. Ved at returnere plast-, papir-, pap-, træ- og kraftpapirsække til genbrugsprocessen yder vi også et vigtigt bidrag til miljø- og klimabeskyttelse.

Mål for bæredygtighed

 • Elektricitetsforbrug

  I 2021 var det specifikke elforbrug 50,57 kWh pr. ton færdigt produkt. Denne værdi skal reduceres med 8 % inden udgangen af 2023.

 • Innovative teknologier

  På produktniveau vil vi spare op til 7.000 tons CO2 om året i den forudgående værdikæde ved udgangen af 2023 ved hjælp af innovative teknologier.

 • CO2 undgåelse

  Undgåelse af CO2-emissioner i produktionsprocessen af PCE'er samt gennem den endelige konvertering af driften i Bottrop fra olie til gas. På grund af krigen i Ukraine og de dermed forbundne forsyningsproblemer i gassektoren skiftede nogle områder på stedet tilbage til fyringsolie. Derfor må forfølgelsen af det førnævnte tredje miljømål midlertidigt suspenderes.

 • Reduktion af affald

  Reducere den specifikke mængde af totalt affald (26,6 kg i 2021) og den specifikke mængde af farligt affald (4,7 kg i 2021) pr. ton færdigt produkt med 5% inden udgangen af 2023.

Certificeret i henhold til ISO 14001

Hvert år gennemgår MC-Bauchemie en audit i henhold til ISO 14001, den internationalt anerkendte standard for miljøledelse. Efter en grundig revision er vi blevet certificeret igen i 2021. Den internationale miljøledelsesstandard fastsætter globalt anerkendte krav til et miljøledelsessystem og er en del af en familie af standarder, der omfatter adskillige andre koder, der dækker forskellige områder af miljøledelse. ISO 14001 fokuserer på en kontinuerlig forbedringsproces som et middel til at nå de definerede miljømål for en organisation. MC-Bauchemie har været en af de første kemiske virksomheder i Tyskland, der er blevet auditeret og certificeret i henhold til både kvalitetsstyringsstandarden ISO 9001 og ISO 14001.

 

>> Se ISO 14001-certificeringen

 

Miljø- og klimabeskyttelse gennem genbrug

Ved at returnere plast-, papir-, pap-, træ- og kraftpapirsække til genbrugsprocessen i 2021 kunne MC-Bauchemie i Tyskland spare 2.241 ton ressourcer, dvs. primære råmaterialer fra naturen til at producere de ovennævnte materialer, og reducere sine drivhusgasemissioner med mere end 310 ton. På denne måde yder MC også et vigtigt bidrag til miljø- og klimabeskyttelse.

Bæredygtigt byggeri og renovering

Moderne byggeri er i høj grad fokuseret på bæredygtighed. I løbet af de sidste 20 år er dette emne blevet stadig vigtigere i planlægning og udførelse af byggeri. Målet er at minimere forbruget af energi og ressourcer - fra udvinding af råmaterialer til opførelse og i sidste ende nedtagning og genbrug. Som producent af kemiske produkter til byggeriet bidrager MC-Bauchemie også til at sikre bæredygtighed i byggeriet. Vi sigter mod at bruge og levere bæredygtige produktsystemer, der forlænger brugsperioden for en bygning eller en del af en bygning og samtidig forbedrer beskyttelsen af miljøet - det være sig gennem særlige betontilsætningsstoffer, der gør det muligt at producere beton med genbrugsmaterialer, cementfri beton, fugemasser, betonslipmidler, puds og mørtel eller gennem særlige overfladebeskyttelsesbelægninger.

Løsninger til bæredygtig planlægning

DGNB blev grundlagt i 2007 og er i dag Europas største netværk for bæredygtigt byggeri med omkring 1.200 medlemsorganisationer, herunder MC-Bauchemie. Foreningens mål er at fremme bæredygtighed i bygge- og ejendomssektoren og at øge offentlighedens bevidsthed om nødvendigheden heraf. Med DGNB-certificeringssystemet har den uafhængige nonprofitorganisation udviklet et planlægnings- og optimeringsværktøj til evaluering af bæredygtighed i bygninger, i interiører og i hele kvarterer, og dermed bidraget til at øge den reelle bæredygtighed i byggeprojekter. Fælles for alle medlemmer af DGNB er deres interesse for og vilje til aktivt at arbejde for mere bæredygtighed i bygge- og ejendomsbranchen.

Miljøbalancen i byggematerialer

Hvad er miljøpåvirkningen fra et byggemateriale? Disse og andre spørgsmål om livscyklusvurdering af byggevarer bliver stadig vigtigere i offentligheden såvel som i byggesektoren. Og svar på sådanne spørgsmål kan findes i MC-Bauchemies overensstemmelseserklæringer med en model for miljøvaredeklaration (EPD). MC-Bauchemie er en dedikeret fortaler for udvikling, der er rettet mod at beskytte miljøet og bevare ressourcerne. Dette omfatter også bæredygtige produktsystemer, der ikke kun opfylder økologiske og ressourceeffektive kriterier, men også forlænger levetiden for en bygning eller en del af den.

Miljø- og brugervenlige byggematerialer

MC-Bauchemie fremstiller miljøvenlige og ressourceeffektive byggeprodukter, der er tilpasset til at forbedre miljøbalancen i hvert eneste byggeri, hvor de anvendes - fra specielle tilsætningsstoffer til fremstilling af cementfri beton til fugemasser, betonfrigørelsesmidler, puds, mørtel og overfladebeskyttelsesbelægninger. De bidrager væsentligt til at forbedre en bygnings bæredygtighed gennem en reduktion af miljøskadelige emissioner, bedre holdbarhed, lavere inspektions- og vedligeholdelsesomkostninger og et reduceret rengøringsbehov.

Bæredygtige produkter

 • Ortolan Bio 780

  Med Ortolan betonslipmidler fra MC kan forskallingen fjernes fra betonen jævnt og uden rester, så man opnår fejlfri betonoverflader. Ortolan Bio 780 opfylder de højeste miljøstandarder og relaterede DGNB-kriterier.

 • Mycoflex 488 MS

  Den permanent fleksible MS-polymerforsegler Mycoflex 488 MS fra MC er opløsningsmiddelfri og dermed praktisk talt lugtfri. Den bærer også GEV-kvalitetsmærket Emicode EC1plus, som angiver, at den har et meget lavt indhold af VOC- og SVOC-emissioner.

 • MC Fastkick

  Hærdningsacceleratoren MC-FastKick øger betonens tidlige styrkeværdier og forbedrer flydeevnen. Derfor kan mængden af anvendte blødgørere og/eller vandindholdet reduceres, hvilket får vand/cement-forholdet til at falde og giver besparelser i den anvendte cement. Det er med til at reducere omkostningerne og beskytte miljøet.

 • MC-Cleaner eco

  Ud over en meget god rengøringsydelse fra værktøj og udstyr, tilbyder MC-Cleaner eco brugervenlig anvendelse og en miljøvenlig øko-balance. Skadelige dampe er reduceret til et minimum, og der bruges hovedsageligt fornyelige råmaterialer til produktionen af rengøringsmidlet.

 • MC-DUR 111 eco

  Den vanddispergerede epoxyharpiksforsegler MC-DUR 111 eco er velegnet til mineralske underlag og industrielle overflader, der udsættes for let til medium mekanisk belastning. Den opfylder kriterierne i den tyske sundhedsevalueringsordning AgBB 2018 for indendørs rum og er klassificeret under GISCODE: RE05.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123